کارگاه نرم افزار دیزاین بیلدر
کارگاه عکس
جناب آقاي مهندس مجتبي تيموري منش
جناب آقاي دكتر عبداله جبل عاملي
سركار خانم دكتر شهره  خدابخشي 
سركار خانم دكتر مريم قاسمي 
جناب آقاي دكتر بهرام شاهدي
سركار خانم دكتر مقدي خدابخشيان 
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
 
exhibition
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
                       
 اطلاعيه هاي دانشگاه
                                                  
شماره تماس دانشگاه: 9-35354001-031
 اخبار دانشگاه
   اطلاعيه هاي آموزشي
 
شماره تماس دانشكده معماري و شهرسازي: 35002671-031
 انتشارات دانشگاه
       
 
Powered by DorsaPortal