کارگاه نرم افزار دیزاین بیلدر
کارگاه عکس

Academic Staff

Email

Rank

Field

Family, Name

m.amjad@khuisf.ac.ir

Instructor

Architecture

Amjad Maryam

baharvand_ar@yahoo.com

Assistant Professor

Architecture

Baharvand Mohammad

leila.pahlevanzadeh@yahoo.com

Instructor

Architecture

Pahlevanzadeh Leila

b.tadayon@hotmail.com

Instructor

Urban Planning

Tadayon Bahare

a.jabalameli@khuisf.ac.ir

Assistant Professor

Architecture

Jabalameli Abdollah

mojdeh.jamshidi84@gmail.com

Instructor

Urban Planning

Jamshidi Mojdeh

 

Assistant Professor

Architecture

Hasanpour kazerouni Naser

haghighi_samar@iust.ac.ir

Instructor

Architecture

Haghighi Samar

meg.kh@khuisf.ac.ir

Assistant Professor

Architecture

Khodabakhshiyan Konaraki Meghedi

sm.rashtiyan@yahoo.com

Assistant Professor

Urban Planning

Rashtiyan Seyed Mohammad

r_rahravi@yahoo.com

Instructor

Architecture

Rahravi Sanaz

Pooran9181@yahoo.com

Instructor

Architecture

Saadati Seyede Pourandokht

bshahedi@yahoo.com

Assistant Professor

Architecture

Shahedi Bahram

n.sadeghy@khuisf.ac.ir

Assistant Professor

Urban Planning

Sadeghi Negin

mziaei@khuisf.ac.ir

Instructor

Architecture

Ziaei Masoud

mghasemi@khuisf.ac.ir

Assistant Professor

Architecture

Ghasemi Sichani Maryam

golrokhkopaie@yahoo.com

Instructor

Urban Planning

Kopaei Golrokh

m.artmies@gmail.com

Instructor

Architecture

Majidi Fateme

alirezanoroozi@gmail.com

Instructor

Urban Planning

Noroozi Alireza

۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
 
exhibition
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
                       
 اطلاعيه هاي دانشگاه
                                                  
شماره تماس دانشگاه: 9-35354001-031
 اخبار دانشگاه
   اطلاعيه هاي آموزشي
 
شماره تماس دانشكده معماري و شهرسازي: 35002671-031
 انتشارات دانشگاه
       
 
Powered by DorsaPortal