کارگاه نرم افزار دیزاین بیلدر
کارگاه عکس
زمانبندي حذف و اضافه
زمانبندي حذف و اضافه

 

روز و ساعت

8-12

 

14-18

 

شنبه

96/11/28

 

دانشكده پرستاري ومامايي

دانشكده دندانپزشكي

دانشكده مديريت

 

 

 دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي

       دانشكده زبان هاي خارجي

                     دانشكده علوم پايه

دانشكده تربيت بدني

 

 

يكشنبه

96/11/29

 

 

دانشكده فني مهندسي

معماري وشهرسازي

ورودي 94و قبل ازآن

 

 

دانشكده فني مهندسي

معماري وشهرسازي

ورودي هاي 95و96

 

 

دوشنبه

96/11/30

 

 

دانشكده حقوق و علوم انساني

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

ورودي94 وقبل ازآن

 

دانشكده حقوق و علوم انساني

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

ورودي هاي  95و96

           

 

سه شنبه

96/12/1

 

تعطيل رسمي

 

چهارشنبه

96/12/2

 

انتخاب واحد با تاخير جهت دانشجويان كليه رشته ها كه به هر دليل انتخاب واحد نكرده اند.

ضمنا دانشجوياني كه در ساعت تعيين شده موفق به حذف واضافه نشوند از ساعت 19همان روز الي 7 صبح روز بعد با مراجعه به سايت  حذف واضافه نمايند.

۱۳۹۶ شنبه ۵ اسفند
 
پوستر عمودی همایش
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
                       
 اطلاعيه هاي دانشگاه
                                                  
شماره تماس دانشگاه: 9-35354001-031
 اخبار دانشگاه
   اطلاعيه هاي آموزشي
 
شماره تماس دانشكده معماري و شهرسازي: 35002671-031
 انتشارات دانشگاه
       
 
Powered by DorsaPortal